Skip to main content

Wij helpen ondernemers

Dit is de homepage van Meijer & Van der Ham Management Consultants.

Ondernemers staan voor belangrijke uitdagingen. Zij zullen de komende jaren niet alleen moeten concurreren op de markt voor hun producten en diensten, maar ook om kapitaal en gekwalificeerd personeel. Wij adviseren ondernemers bij het ontwikkelen van een strategie om met deze uitdagingen om te gaan en bij het vormgeven en besturen en van hun organisatie. Op deze website publiceren wij regelmatig inzichten over deze thema's. Elke organisatie is uniek. Wij leveren daarom een aanpak op maat. Om een snelle indruk te geven van wat u van ons kunt verwachten, vindt u op deze website een aantal voorbeelden van het soort projecten waarmee wij organisaties helpen.

Gemeenschappelijk kenmerk van alle projecten zijn de hoge kwaliteit en de no-nonsense aanpak, waarbij we samen met onze cliënten een visie ontwikkelen op basis van een gedegen analyse van de feiten. Zoals één van onze klanten dat verwoordde: "Meijer & Van der Ham Management Consultants levert de kwaliteit van een groot adviesbureau met de praktische insteek van een ondernemer."

 


Uw uitdagingen

Bij veel bedrijven is efficiënt werken geboden. De harde concurrentie gaf al jaren aanleiding om goed op de kosten te letten. De tekorten aan personeel geven nu een extra reden om nog eens kritisch naar de inzet van mensen en de organisatie van het werk te kijken. In dit artikel worden concrete aanknopingspunten gegeven om de efficiëntie in het bedrijf te vergroten.

Datamining kan prachtige inzichten opleveren, maar om echt verstandige strategieën te ontwikkelen is het noodzakelijk om de resultaten door mensen te laten beoordelen. Een praktijkcase laat zien hoe je grote fouten voorkomt.

Bedrijven zitten klem tussen strijdige eisen. Levertijden moeten omlaag, maar de voorraden ook. Klanten willen via verschillende kanalen bediend worden, maar eisen wel een uniforme ervaring. De innovatiesnelheid moet omhoog, maar de betrouwbaarheid van de producten ook. De kwaliteit van de bedrijfsprocessen wordt daarom bepalend voor een voorsprong op de concurrentie.

Groei is een belangrijke doelstelling voor veel ondernemingen. Veel ondernemingen hebben echter moeite om groei ook te vertalen in winstgevendheid. In dit artikel gaan we in op het uitblijven van synergie-effecten bij groei door overname en de oorzaken daarvan. Vooral de kwaliteit van de eigen organisatie blijkt daarbij een beperkende factor. Slechte aankopen blijken bovendien moeilijk te verwerken. Een goede voorbereiding en snelle uitvoering zijn cruciaal.

Meijer & Van der Ham Management Consultants onderzocht bij een grote groep bedrijven in hoeverre zij zijn gegroeid en of dat ook heeft geresulteerd in een verbetering van het resultaat. Daarbij is ook gekeken naar een aantal onderliggende factoren. Wat doen bedrijven die succesvol groeien nu anders dan bedrijven waar omzetgroei niet leidt tot resultaatverbetering? Om die vragen te beantwoorden, onderzochten Meijer & Van der Ham de resultaten van de grotere bedrijven in de metaalsector. 

Bedrijven moeten steeds meer op het scherpst van de snede opereren. Daarvoor is meer nodig dan het aanstellen van flexwerkers. Succesvolle organisaties richten hun primaire en ondersteunende processen op een andere manier in. Topmanagement, staf en middenkader krijgen bovendien een andere rol.

Ondernemers moeten voortdurend vernieuwen en hun organisatie professionaliseren. Door samen te werken in netwerken, kunnen zij hun eigen ontwikkeling versnellen. Dankzij nieuwe Internettechnologie zijn de mogelijkheden om samen te werken flink uitgebreid. Netwerkorganisaties als brancheverenigingen kunnen daar bij uitstek van profiteren.

Als ondernemer ziet u voortdurend nieuwe kansen. Wij ook. Neem nou de vergrijzing. Een zilvergrijze golf van welgestelde ouderen komt op ons af. Van Kooten en De Bie hadden het al lang geleden over de opkomst van de krasse knarren en trendwatchers identificeerden de YEEPIEs: Young Elderly Energetic People Into Everthing. De ouderen van nu zijn andere mensen dan die van 25 jaar geleden.

Hoe maak je in deze tijd een succes van je bedrijf? Veel ondernemers ervaren dat de marges zo dun zijn geworden dat een paar procent toename in kosten of opbrengsten het verschil bepaalt tussen winst en verlies. Winnaars zijn op alle fronten een paar procent beter.