Snelle doorlichting

Aanleiding: hoe staan we er voor?

Ook als er geen acute problemen zijn, vragen ondernemers zich regelmatig af of hun organisatie wel het maximale uit zichzelf haalt. Dat kan zijn omdat de resultaten wat achter blijven bij de verwachtingen die men had ten aanzien van omzetgroei en winstontwikkeling. Of men vraagt zich af of iedereen in de organisatie nog wel eendrachtig aan hetzelfde doel werkt. In dergelijke gevallen is een snelle, preventieve doorlichting van de organisatie een goed instrument. Zeker als een organisatie hard is gegroeid, is het van belang de interne werkwijze daarop aan te passen en te zorgen dat er een duidelijke focus op de klant blijft bestaan. Een snelle doorlichting kan worden ingezet wanneer men twijfels heeft over de huidige ontwikkeling, als er een wisseling in het management is of als een periodieke keuring. De resultaten kunnen bijvoorbeeld een goede start vormen van de jaarlijkse beleidsdagen met het managementteam.

Visie

Om bij te blijven, dienen ondernemingen voortdurend kort op de bal te spelen. Daarvoor zijn teamgeest en draagvlak essentieel. Een snelle doorlichting is dan ook geen één-tweetje tussen directeur en adviseur, maar een proces waarbij ook de sleutelfunctionarissen betrokken worden. Een snelle doorlichting is vanzelfsprekend geen diepteanalyse tot in de haarvaten van een bedrijf. Een snelle doorlichting moet naar onze mening wel gebaseerd zijn op zoveel mogelijk feiten en cijfers. Een financiële analyse speelt daarbij een belangrijke rol en ook via korte enquêtes kan met beperkte inspanning veel feitelijke informatie worden verkregen.

Ruime ervaring

Enkele voorbeelden van projecten op dit gebied uit onze CV’s:

• doorlichting voedingsbedrijf

• doorlichting grafisch bedrijf

• doorlichting offshorebedrijf

• doorlichting toeleverancier bouwsector

• doorlichting trailerbouwer

Aanpak op maat

Wilt u een keer van gedachten wisselen over de koers van uw organisatie? Bel voor een geheel vrijblijvend gesprek met Ube van der Ham: 06 51 18 90 16