Skip to main content

Organisatiestructuur

Kernvragen

  • besteden we steeds meer tijd aan elkaar en steeds minder aan de klant?
  • past de organisatie bij de koers voor de komende jaren?
  • kunnen we de volgende groeistap aan?

Aanleiding

Een organisatiestructuur moet passen als een maatpak. Dat gezegd hebbende, is het ook duidelijk dat de organisatiestructuur af en toe moet worden aangepast. Bijvoorbeeld bij voortdurende groei, als nieuwe eisen vanuit de markt moeten worden ingevuld, als de wensen van de medewerkers veranderen door professionalisering. Fusie en overname zijn ook vaak een reden om de organisatiestructuur opnieuw in te richten.

Visie

De manier van organiseren is een middel om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Organiseren is meer dan het tekenen van een schema met afdelingen en rapportagelijnen. Het gaat er om heldere afspraken te maken over de manier waarop producten en diensten worden voortgebracht, hoe de taken daarbij worden verdeeld en welke coördinatie nodig is. Organisaties moeten steeds flexibeler worden. Daarnaast zal men de komende jaren de productiviteit moeten verhogen om de schaarste aan gekwalificeerd personeel op te vangen. Modulair organiseren van bedrijfsprocessen biedt daarbij de mogelijkheid om flexibel om te gaan met wisselingen in activiteitenpakket en snel te schakelen tussen eigen beheer en uitbesteding. De exacte invulling daarvan in de organisatiestructuur is afhankelijk van de specifieke succesfactoren van de onderneming. Het gaat om het bereiken van de juiste balans tussen efficiëntie en effectiviteit, tussen slagkracht in de markt en controle en beheersing.

Ruime ervaring

Concrete projecten

Enkele concrete voorbeelden van projecten op dit gebied:
  • ontwikkelen organisatiestructuur na fusie
  • organisatiestructuur installatiebedrijf
  • herstructurering branchevereniging
  • organisatiestructuur producent sanitairproducten
  • fusie tussen 17 partijen die verenigd waren in 2 koepelorganisaties tot één landelijke koepelorganisatie - ontwikkeling taken, structuur en besturing

Tijd voor een goed gesprek?