Organisatiestructuur

Aanleiding voor nieuwe organisatiestructuur

Een organisatiestructuur moet passen als een maatpak. Dat gezegd hebbende, is het ook duidelijk dat de organisatiestructuur af en toe moet worden aangepast. Bijvoorbeeld bij voortdurende groei, als nieuwe eisen vanuit de markt moeten worden ingevuld, als de wensen van de medewerkers veranderen door professionalisering. Fusie en overname zijn ook vaak een reden om de organisatiestructuur opnieuw in te richten.

Visie

• besteden we steeds meer tijd aan elkaar en steeds minder aan de klant?
• zijn onze concurrenten sneller of efficiënter?
• past de organisatie bij de koers voor de komende jaren?
• kunnen we de volgende groeistap aan?

De manier van organiseren is een middel om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Organiseren is meer dan het tekenen van een schema met afdelingen en rapportagelijnen. Het gaat er om heldere afspraken te maken over de manier waarop producten en diensten worden voortgebracht, hoe de taken daarbij worden verdeeld en welke coördinatie nodig is.

Organisaties moeten steeds flexibeler worden. Daarnaast zal men de komende jaren de productiviteit moeten verhogen om de schaarste aan gekwalificeerd personeel op te vangen. Modulair organiseren van bedrijfsprocessen biedt daarbij de mogelijkheid om flexibel om te gaan met wisselingen in activiteitenpakket en snel te schakelen tussen eigen beheer en uitbesteding.

De exacte invulling daarvan in de organisatiestructuur is afhankelijk van de specifieke succesfactoren van de onderneming. Het gaat om het bereiken van de juiste balans tussen efficiëntie en effectiviteit, tussen slagkracht in de markt en controle en beheersing.

Ruime ervaring

Enkele voorbeelden van projecten op dit gebied uit onze CV’s:-
• ontwikkelen organisatiestructuur na fusie
• organisatiestructuur installatiebedrijf
• herstructurering branchevereniging
• organisatiestructuur producent sanitairproducten
• fusie tussen 17 partijen die verenigd waren in 2 koepelorganisaties tot één landelijke koepelorganisatie - ontwikkeling taken, structuur en besturing

Aanpak op maat

Wilt u een keer van gedachten wisselen over uw organisatie? Bel voor een geheel vrijblijvend gesprek: Ube van der Ham - 06 51 18 90 16