Skip to main content

Strategisch plan

Kernvragen

 • wat wordt onze koers voor de komende drie tot vijf jaar?
 • hoe verandert onze markt- en concurrentiesituatie?
 • hoe gaan wij ons onderscheiden van concurrenten?
 • welke onzekerheden zijn er en op welke punten moeten we flexibel zijn?

Aanleiding

Ondernemers worden geconfronteerd met een snel veranderende wereld waarin de wensen van klanten net zo snel veranderen als de concurrentiesituatie. Dat vraagt om een gedegen plan waarmee een duidelijke richting wordt uitgezet zonder flexibiliteit te verliezen. Organisaties stellen daarom periodiek een nieuw strategisch plan op. Ook ingrijpende gebeurtenissen kunnen daartoe aanleiding geven: bij een voorgenomen fusie of overname, bij directiewisseling of bedrijfsopvolging, of als belangrijke klanten weglopen.

Visie

Een heldere en gedeelde visie op de koers van de onderneming zorgen voor een versnelling in de ontwikkeling van de onderneming. Het gaat daarbij om de ambities van ondernemer en managementteam maar ook om feiten en cijfers over de markt en concurrentiesituatie. Van groot belang vinden wij dat men niet verdwaalt in wollige verhalen, maar concreet de vertaling maakt naar wat er in de praktijk gaat veranderen.

Ruime ervaring

Concrete projecten

Enkele concrete voorbeelden van projecten op dit gebied:
 • strategisch plan fabrikant gereedschappen
 • opstellen beleidsplan branchevereniging
 • strategisch plan opleidingsbedrijven
 • ontwikkelen toekomstvisie taak en rol branchevereniging
 • strategisch plan fabrikant installatiematerialen
 • strategisch brancheonderzoek onafhankelijke autobedrijven
 • strategisch brancheonderzoek autodemontage
 • strategisch plan fabrikant vliegtuigonderdelen
 • strategisch plan fabrikant betonproducten

  Een strategisch plan dient op de juiste manier binnen de eigen organisatie gecommuniceerd te worden. Afhankelijk van de omvang en aard van de organisatie kunnen daarvoor op maat keuzen gemaakt worden, variƫrend van een verhaal op de zeepkist tot een flitsend congres met videopresentaties.

Tijd voor een goed gesprek?