Skip to main content

Businessplan

Kernvragen

  • hoe creëren we succes?
  • is er een duidelijke focus voor de nieuwe activiteit gekozen? Of willen we alles voor iedereen zijn?
  • hoe kunnen we checken of de verkoopprognose realistisch is?
  • hoeveel moeten we investeren en gaan we dat voldoende snel terugverdienen?
  • met welke risico’s moeten we rekening houden en wat kunnen we er tegen doen?
  • zijn de concrete acties voor de korte termijn duidelijk?

Aanleiding

Ondernemingen moeten voortdurend vernieuwen om hun toegevoegde waarde te behouden en vergroten. Uit eigen onderzoek van Meijer & Van der Ham Management Consultants blijkt dat ondernemingen die meer nadruk leggen op het creëren van toegevoegde waarde, ook een beter rendement realiseren. Het in hoog tempo kunnen introduceren van nieuwe producten en diensten is daarvoor noodzakelijk. Rationele organisaties maken voor iedere nieuwe activiteit een integraal businessplan. Zo’n plan moet niet alleen bij de start van een nieuwe activiteit opgesteld worden, maar bestaande activiteiten moeten regelmatig kritisch tegen het licht gehouden worden. Ook banken vragen steeds vaker om uitgewerkte businessplannen bij de beoordeling van kredietaanvragen.

Visie

Strategie is actie. Een businessplan moet dus niet verzanden in mooie dromen en meeslepende visies, maar moet bovenal duidelijk maken wie wat wanneer moet doen om de gestelde doelen te bereiken. Een businessplan beschrijft een integrale aanpak van een (nieuwe) activiteit. Het businessplan beschrijft daartoe natuurlijk de omgevingsontwikkelingen, de kansen in de markt, de definitie van de nieuwe dienst of het nieuwe product, de gewenste positionering vis-à-vis de concurrentie en de gestelde doelen. Maar bovenal gaat het businessplan in detail in op de wijze waarop de nieuwe activiteit wordt aangepakt. Het gaat dan om de marketing- en verkoopstrategie, de benodigde organisatie en huisvesting, de benodigde management en medewerkers en de benodigde infrastructuur en middelen. Een risicoanalyse en gedegen financiële prognose complementeren het geheel. Het opstellen van een integraal businessplan is een vingeroefening voor het echte werk. Het proces van het opstellen is minstens even belangrijk als de inhoud. Samen met het verantwoordelijke team nadenken over de mogelijkheden en keuzen maken vormt een uitstekende basis om de plannen om te zetten in concrete daden. Een businessplan wordt daarmee ook een belangrijk intern communicatie-instrument.

Ruime ervaring

Concrete projecten

Enkele concrete voorbeelden van projecten op dit gebied:
  • opstellen businessplan autoverhuurbedrijf
  • begeleiding businessplan voor productieorganisatie
  • diverse businessplannen voor nieuwe ondernemingen in de life sciences sector
  • ontwikkelen businessplan voor importeur verwarmingsapparatuur

Tijd voor een goed gesprek?