Skip to main content

Fusieplan

Kernvragen

 • wordt de voorgenomen samenwerking, fusie of overname afgedwongen door afnemers of toeleveranciers?
 • hoeveel extra omzet en besparing van kosten levert de samenwerking in potentie op?
 • welk deel daarvan is ook daadwerkelijk realiseerbaar?
 • welke mate van integratie is nodig om de synergie te realiseren? Willen we dat wel?
 • moeten we echt fuseren of is samenwerking voldoende?
 • welke stevige beslissingen moeten daarvoor genomen worden. Hoe groot is de kans dat we die ook daadwerkelijk gaan nemen?
 • welke ondersteuning heeft een bepaalde activiteit nodig en kan die ook geleverd worden door de beoogde moeder of de alliantiepartners?

Aanleiding

Groei staat bij veel bedrijven als een belangrijke doelstelling in het strategisch plan. Fusies, allianties en overnames zijn daarom aan de orde van de dag. Vrijwel dagelijks lezen we in de krant over fusies en overnames, waarbij grote verwachtingen worden uitgesproken over de meerwaarde die gerealiseerd kan worden. Innovatie is erg belangrijk voor het Nederlandse bedrijfsleven in een steeds meer concurrerende mondiale markt. Innovatie kan drastisch versneld worden door strategische samenwerking tussen bedrijven. De combinatie van reeds beschikbare kennis kan vaak snel nieuwe producten en diensten opleveren.

Visie

De financiële pers staat echter ook vol van berichten over fusies, overnames en allianties die niet hebben geleid tot de verwachte meerwaarde en soms weer worden teruggedraaid. De verwachtingen ten aanzien van het synergiepotentieel zijn vaak veel te optimistisch en slecht onderbouwd. Het woord ‘fusiekoorts’ illustreert dat heel goed. Als in een roes lijken de problemen van het heden verdwenen en er worden door de samenwerkende partijen mooie beelden geschetst van een gezamenlijke winstgevende toekomst. Om dit soort teleurstellingen te voorkomen is een gedegen analyse noodzakelijk, waarbij stap voor stap wordt onderzocht welke synergie mogelijk en gewenst is, welke voorwaarden daarvoor moeten worden ingevuld en of de betrokken organisaties in staat zijn die voorwaarden in te vullen. Hierbij is veel - integrale - aandacht voor de samenhang tussen alle inhoudelijke, procesmatige, communicatieve en culturele aspecten van groot belang.

Ruime ervaring

Concrete projecten

Enkele concrete voorbeelden van projecten op dit gebied:
 • organisatorische doorlichting en marktonderzoek overnametarget in de bouwmaterialensector
 • begeleiding fusie opleidingsbedrijven
 • onderzoeken haalbaarheid,opstellen integratieplan en procesbegeleiding bij de fusie tussen twee brancheverenigingen
 • onderzoek bedrijfsovername voor uitzendorganisatie
 • beoordeling strategische voordelen potentiële overname
 • onderzoek strategische samenwerking kledingfabrikanten
 • begeleiding strategische samenwerking groothandels

Tijd voor een goed gesprek?