Skip to main content

Haalbaarheidsstudie

Kernvragen

 • wie zijn de klanten voor deze nieuwe activiteit en welke eisen stellen zij?
 • wat zijn concurrerende producten en leveranciers?
 • wat wordt hun reactie?
 • zijn er veel nieuwe concurrenten te verwachten?
 • is de nieuwe activiteit voldoende uitontwikkeld om deze in de markt te zetten?
 • is onze organisatie in staat deze producten of diensten tegen een goed kostenniveau in de markt te zetten?
 • kunnen we een aantrekkelijk rendement behalen met deze activiteit?
 • vormt de nieuwe activiteit een risico voor het voortbestaan van onze onderneming?

Aanleiding

Nieuwe activiteiten zijn vaak risicovol. Dat levert soms zorgen op voor de ondernemer, maar ook voor commissarissen en voor de bank. "Anders verkopen we toch de boot..." is een uitspraak waar zij geen genoegen meer mee nemen.

Visie

Van onzekerheden moet je niet wakker liggen. Daar moet je iets aan doen! Een heldere analyse van de haalbaarheid moet vanuit vier perspectieven opgesteld worden: markt, techniek, interne organisatie en financieel rendement. Om de marktkansen in te schatten dient men een helder beeld van de ontwikkeling van de marktvraag en de concurrentiesituatie te hebben. Daarnaast is een inschatting van de technische en organisatorische haalbaarheid noodzakelijk: kan het product of de dienst tegen de vereiste kostprijs en met de vereiste kwaliteit geproduceerd worden? Tenslotte is het noodzakelijk om een financiële prognose te maken om de mogelijke resultaten en risico’s te expliciteren. Vanzelfsprekend is dit een cyclisch proces waarbij de mate van detail steeds groter wordt naarmate een plan concreter wordt en de investeringen toenemen. Een haalbaarheidsonderzoek is ook een keuzeproces. Tijdens het analyseren van de markt worden bijvoorbeeld verschillende opties voor de definitie van een nieuwe dienst ontwikkeld. Het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek is een integrale en afgewogen keuze tussen al die verschillende opties: is het idee haalbaar en op welke wijze kunnen we het beste aanpakken? Die resultaten dienen dan in een gedetailleerd businessplan te worden uitgewerkt: zó gaan we het doen!

Ruime ervaring

Concrete projecten

Enkele concrete voorbeelden van projecten op dit gebied:
 •  haalbaarheidsonderzoek nieuwe opleiding
 • haalbaarheidsonderzoek nieuwe onderneming in bouwmaterialen
 • haalbaarheidsonderzoek nieuwe scheepswerf
 • haalbaarheidsonderzoek nieuw hotel

Tijd voor een goed gesprek?