Skip to main content

Vergrijzing: nieuwe doelgroep?

Als ondernemer ziet u voortdurend nieuwe kansen. Wij ook. Neem nou de vergrijzing. Een zilvergrijze golf van welgestelde ouderen komt op ons af. Van Kooten en De Bie hadden het al lang geleden over de opkomst van de krasse knarren en trendwatchers identificeerden de YEEPIEs: Young Elderly Energetic People Into Everthing. De ouderen van nu zijn andere mensen dan die van 25 jaar geleden.

Marktonderzoek ouderen- een nieuw kansrijk segment

Maar is deze groep nou echt zo welvarend als wel gesuggereerd wordt? Een paar feiten en cijfers illustreren de situatie goed. Er waren in 2009 1.732.000 huishoudens met een 65-plusser in Nederland. Deze hadden samen € 422 miljard aan vermogen. Dat lijkt heel wat, maar meer dan de helft (52,6%) van dat bedrag zat vast in de eigen woning en kan niet vrij worden besteed. 55% van deze huishoudens heeft minder dan € 25.000 aan spaargeld en effecten. Verder blijkt dat ongeveer de helft van deze ouderen een besteedbaar inkomen minder dan € 22.000 hadden. Er is dus een grote groep ouderen waar men geen campers en andere luxe producten aan zal verkopen.

Slechts een kleine groep rijke ouderen

Wij pleiten daarom voor een gedegen marktonderzoek waarin kwalitatieve voorkeuren worden vastgesteld en kwantitatieve gegevens kunnen helpen om een goed businessplan op te stellen. Daarbij focussen wij waar mogelijk vooral ook op de kansen. Er zijn tenslotte nog altijd 144.000 huishoudens met een 65-plusser die meer dan € 50.000 aan besteedbaar inkomen hebben en daar ligt dus een flinke markt. Let’s rock ’n roll!

Bron cijfers: CBS

Zie ook: Marktonderzoek